Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2022/2023

Posted by

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Balickiego informuje, że REKRUTACJA do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I w Szkole Podstawowej w Polnej na rok szkolny 2022/23 odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu:

  • Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 01.02.2022 r. do 11.02.2022 r.
  • Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego od 21.02.2022 r. do 01.03.2022 r. do godz. 14.00
  • Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej od 21.02.2022 r. do 01.03.2022 r. do godz. 14.00 

Wnioski i deklaracje dostępne są do pobrania poniżej oraz u nauczycieli oddziałów przedszkolnych lub w sekretariacie Szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej

Zarządzenie Dyrektora nr 6/21/22 w sprawie rekrutacji

Wypełnione deklaracje i wnioski należy dostarczyć do Szkoły osobiście, pocztą lub przesłać skany na adres sp_polna@poczta.fm w nieprzekraczalnym terminie podanym powyżej.

Przypominamy, że Rodzice dzieci, które już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych składają tylko deklarację, natomiast Rodzice dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola składają wniosek.

Print Friendly, PDF & Email