Protokół wyboru wykonawcy do Zapytania ofertowego z dnia 18.07.2022

Posted by

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

Zamawiający – Szkoła Podstawowa w Polnej  informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup 17 zestawów komputerów poleasingowych stacjonarnych jednego producenta stanowiących wyposażenie sali komputerowej w Szkole Podstawowej Polnej.

Złożonych ofert: 1, z czego odrzuconych: 0

  1. Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców: FIRMA: DeMari.pl Marika Deręgowska, Lulinek ul. Bukowa 11, 64-514 Pamiątkowo,  e-mail: info@demari.pl, NIP: 607-000-80-27, REGON: 302474804
  2. Pozostałe dwie zaproszone firmy do złożenia oferty nie przesłały swoich ofert. Są to: IT-PREMIUM Mariusz Łubianka, NIP: 6060072638, REGON: 361734107 oraz DapIT Marcin Świtała, NIP 5732845917, Regon 243303471
  3. Umieszczono również informację o zapytaniu cenowym na stronie internetowej szkoły
  4. Za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

  FIRMA: DeMari.pl Marika Deręgowska, Lulinek ul. Bukowa 11,  

  64-514 Pamiątkowo, e-mail: info@demari.pl NIP: 607-000-80-27, REGON: 302474804

Oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena i jakość.

  6. Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium 50 % cena i 50%  jakość -wydajność parametrów poszczególnych podzespołów komputera (procesor, karta graficzna). Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego, oferta złożona przez firmę nie podlega odrzuceniu. Oferta otrzymała 100 pkt

 O sposobie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego

 

Print Friendly, PDF & Email