Akcja informacyjno-edukacyjna pt. „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”

Posted by

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.

Dlatego w naszej szkole od 19. do 23. września zostanie przeprowadzona akcja „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”. To okazja, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przeprowadzić lokalną kampanię propagującą korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki, a także właściwe zachowania zdrowotne.

Podczas akcji zostaną użyte wiarygodne materiały edukacyjne o zdrowiu przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi.

Celem „Tygodnia dla chorób zakaźnych” jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

 

Ulotka 1: GRYPA a Dzieci

Ulota 2: GRYPA a Seniorzy

Ulotka 3: GRYPA a Płuca i cukrzyca

Print Friendly, PDF & Email