„Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”

Posted by

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole to kampania dotycząca profilaktyki zdrowotnej i efektów wczesnego zapobiegania chorobom zakaźnym. Inicjatorem kampanii jest Ministerstwo Edukacji i Nauki z Głównym Inspektorem Sanitarnym i organizacjami pozarządowymi.

Nasza Szkoła aktywnie włączyła się w kampanię i w dniach od 19 do 23 września 2022r. przeprowadzana była akcja Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole.

Jako pedagog specjalny przeprowadzałam prelekcje w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III zwracając uwagę na drogi zakażenia, objawy, rola szczepień w profilaktyce, metodach ich zapobiegania, właściwych zachowań zdrowotnych na podstawie materiałów informacyjnych przygotowanych przez GIS, filmików edukacyjnych i własnych doświadczeń.

Dni tygodnia zostały przyporządkowane odpowiednim chorobom. Poniedziałek poświęcony był chorobie -salmonelli. Zapoznałam uczniów z gazetką przygotowaną przez pedagoga szkolnego umieszczoną na korytarzu przy wejściu do szkoły. Wtorek przybliżona została grypa i covid-19.Przedszkolaki oraz uczniowie na podsumowanie prelekcji wydrapywali wirusy. W środę rozmawialiśmy o odrze. W czwartek uczniowie przyszli do szkoły ubrani na żółto, aby zapamiętać kolejną chorobę zakaźną – żółtaczkę. W ostatnim dniu rozmawialiśmy o chorobie zakaźnej Polio i Krztuścu.

Na korytarzu szkolnym zostały zaprezentowane plakaty profilaktyczne, podsumowujące działania całego tygodnia.

 

 

 

Zapraszam do obejrzenia filmiku z tygodnia profilaktyki chorób zakaźnych.

[ngg src=”galleries” ids=”338″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]
Print Friendly, PDF & Email