„Nie pal przy mnie, proszę!”

Posted by

              W obecnym roku szkolnym pedagog specjalny zrealizował program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę” , który  adresowany  był do uczniów klas I-III SP oraz ich rodziców. Jego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

              Realizacja programu obywała się na pięciu zajęciach warsztatowych o następującej tematyce:

  1. CO TO JEST ZDROWIE?
  2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
  3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
  4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
  5. NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

              Na zajęciach edukacyjnych dzieci poznały główną bohaterkę programu wiewiórkę Wikę, która towarzyszyła im w zajęciach. Korzystały z kart pracy zawartych w programie. Zajęcia przeprowadzono według scenariuszy Programu „Nie pal przy mnie, proszę”. Uczniowie kolorowali szablony wiewiórki Wiki, uczyli się na pamięć wiersza pt. „Wierszyk o Wiki”, układali obrazki z elementów oraz rozwiązywali krzyżówkę pt. „Zdrowie”. Ponadto uczniowie klasy drugiej oglądali krótkie filmy mówiące o skutkach biernego palenia i szkodliwości palenia papierosów.

              Podsumowaniem programu było ogłoszenie konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia i Światowego Dnia Bez Papierosa, przypadającego w maju.  Tematyka prac w sposób oczywisty nawiązywała do promowania zdrowego stylu życia wolnego od papierosów. Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia, ukazanie strat jakie niesie palenie tytoniu, uwrażliwienie na temat biernego palenia oraz promowanie światowej mody na niepalenie.

              Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów – chętnie wykonywały polecenia i zadania. Cele zostały osiągnięte. Uczniowie uporządkowali i poszerzyli wiadomości na temat zdrowia, uświadomili sobie, że sami mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznali  sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.

Rozstrzygnięcie konkursu szkolnego pt. „Nie pal przy mnie, proszę”:

I miejsce równorzędnie zajęły : Lena Barczyk -klasa II

                                                        Milena Święs – klasa III

                                                       Karolina Wojtarowicz – klasa III

II miejsce równorzędne zajęli : Mikołaj Tarasek-klasa I

                                                       Julia Krok-klasa II

                                                       Karina Migacz -klasa II

III miejsce równorzędne zajęli: Maksymilian Bryła- klasa I

                                                       Weronika Migacz klasa II

                                                        Julia Krok- klasa II

Wyróżnienia otrzymali z:

  • klasy I: Piotr Barczyk,
  • klasy II: Biskup Paweł, Anna Romanek, Rafał Kuzera,
  • klasy III: Natalia Żabińska, Nikola Żabińska, Angelika Tarasek, Katarzyna Motyka, Julia Sokulska, Sebastian Jurczak, Milena Januś, Malwina Michalik

Prace konkursowe przez dłuższy czas zdobiły szkolny korytarz. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.

Print Friendly, PDF & Email