Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka „Znamię! Znam je?”

Posted by

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole został zrealizowany Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka „Znamię! Znam je?” mający na celu podniesienie świadomości na temat czerniaka wśród uczniów. W klasie VIII pedagog szkolny przeprowadził zajęcia profilaktyczne, skupiające się na tej groźnej chorobie. Dodatkowo, każdy uczeń otrzymał ulotki, które mogli zabrać do swoich domów i dzielić się ze swoimi rodzinami.

Aby jeszcze skuteczniej dotrzeć do uczniów, na jednym szkolnym korytarzu została przygotowana gazetka, zawierająca najważniejsze informacje dotyczące czerniaka. Przez przystępne artykuły, ilustracje i statystyki, uczniowie mogli lepiej zrozumieć zagrożenia związane z tą chorobą, która może dotknąć każdego z nas.

Głównym celem kampanii było upowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki czerniaka wśród młodzieży. Poprzez edukację, chciano uświadomić uczniom zagrożenia związane z nadmiernym narażeniem na słońce i niewłaściwym opalaniem się. Uczniowie dowiedzieli się również o czynnikach ryzyka związanych z zachorowaniem na raka skóry, takich jak częste wystawianie skóry na promieniowanie UV, oparzenia słoneczne czy korzystanie z solarium.

Podczas zajęć profilaktycznych uczniowie mieli okazję zapoznać się z właściwymi prozdrowotnymi postawami i zachowaniami, które pomogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na czerniaka. Nauczyli się, jak prawidłowo chronić swoją skórę przed promieniowaniem UV poprzez stosowanie filtrów przeciwsłonecznych, noszenie ochronnej odzieży i unikanie intensywnego słońca w godzinach największego nasłonecznienia.

Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka „Znamię! Znam je?” ma ważne znaczenie dla zdrowia i dobrostanu uczniów. Poprzez edukację i świadomość zagrożeń związanych z czerniakiem, młodzież zdobyła wiedzę, która pozwoli im podejmować odpowiednie środki ostrożności i dbać o swoje zdrowie skóry. Dzięki temu programowi, szkoła odegrała istotną rolę w budowaniu prozdrowotnych nawyków i promowaniu odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.

Print Friendly, PDF & Email