„Wybierz życie- Pierwszy krok”

Posted by

Pedagog szkolny przeprowadził zajęcia w klasie VIII pt.: „Wybierz życie- Pierwszy krok”. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicznąw Nowym Sączu.

Cele szczegółowe:

  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu,
  • kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy,
  • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,
  • przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym,
  • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

Program oparty jest na następujących założeniach:

  • stworzenie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy i innych chorób wywoływanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u młodych ludzi;
  • problem raka szyjki macicy nie może być kwestią wstydliwą i unikaną. Świadomość istnienia zagrożenia zakażeniem HPV i jego konsekwencji powinny być częścią rozmów wychowawczych, przygotowujących młodych ludzi do dorosłego życia. Zasadnicze znaczenie ma połączenie problemu raka szyjki macicy ze stanem zdrowia prokreacyjnego;
  • dostępne obecnie sposoby profilaktyki wtórnej (badania cytologiczne) i pierwotnej (szczepienia profilaktyczne) powinny być powszechnie znane, aby umożliwić ich optymalne zastosowanie;
  • szkoły są miejscem, gdzie można dotrzeć do szerokiego grona młodych ludzi. Wprowadzenie edukacji prozdrowotnej na temat raka szyjki macicy do szkół, przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy i zainicjowania dyskusji, dzięki której kobiety z pokolenia rodziców podejmą odpowiednie działania, czyli skonsultują się z lekarzem i wykonają badanie cytologiczne. Program został opracowany w ramach współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami specjalizującymi się w promocji zdrowia i programach profilaktycznych.
Print Friendly, PDF & Email