Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”

Posted by

Nasza szkoła realizuje program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. W związku z tym uczniowie klasy VIII wzięli udział w programie rekomendowanym przez MEN, który miał miejsce 6-7 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Stróżach.

Program ten poruszał szeroki zakres tematów istotnych z punktu widzenia nastolatka. Został zbudowany wokół kluczowych tematów dotyczących okresu dojrzewania. Odwoływał się do świata wartości opartego na pragnieniu trwałego szczęścia i prawdziwej miłości. Program wskazuje na istotną rolę przyjaźni w osiągnięciu omawianych celów poprzez wspieranie równomiernego rozwoju relacji między nastolatkami.

Program był prowadzony w formie dwudniowych warsztatów. Zajęcia łączyły formę wykładu, prezentacji multimedialnej, ćwiczeń i różnych form aktywności młodzieży biorącej udział w wykonywaniu towarzyszących programowi zadań.

W ramach tego samego programu odbyły się szkolenia dla rady pedagogicznej oraz spotkania dla rodziców. Oba te elementy miały na celu wykorzystanie pozytywnego wpływu „Archipelagu Skarbów” w dalszej pracy wychowawczej.

Tematyka spotkań obejmowała:

  • Komunikacja z nastolatkiem w okresie dorastania – czynniki wspierające.
  • Program Archipelag Skarbów jako przestrzeń do wzmocnienia kompetencji rodzinnych – omówienie tematyki programu, symboli programu oraz przedstawienie wyników badań.

Dzięki zdobytym narzędziom rodzice i nauczyciele otrzymali wsparcie w prowadzeniu rozmów z młodzieżą na trudne tematy. Spotkania te miały na celu ułatwienie komunikacji oraz wzmocnienie więzi między rodzicami a dziećmi, nauczycielami a uczniami a także dostarczenie narzędzi do skutecznego wspierania rozwoju młodzieży.

Print Friendly, PDF & Email