Dzieci uczą rodziców- Lekcja 7

Posted by

Podczas kolejnej lekcji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców – poznaj swojego sąsiada”, zostały przedstawione najważniejsze informacje o Polsce i Republice Czeskiej. Lekcja została wzbogacona ciekawostkami o dwóch krajach. Dzieci poznały symbole narodowe Polski i Czech, ze wskazaniem podobieństw i różnic pomiędzy krajami. Zadania, prace plastyczne które dzieci wykonały w trakcie zajęć zabrały do domu i zaprezentowały rodzicom.

Podczas kolejnej lekcji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców – poznaj swojego sąsiada”, uczniowie zostali wprowadzeni w fascynujący świat Polski i Republiki Czeskiej. Lekcja była niezwykle interesująca, pełna ważnych informacji i ciekawostek dotyczących obu tych krajów. Dzieci miały okazję zapoznać się z symbolami narodowymi Polski i Czech, a także odkryć podobieństwa i różnice między nimi.

Podczas zajęć uczniowie utrwaliły informacje o godle Polski, które przedstawia białego orła na czerwonym tle. Z kolei symbolem narodowym Czech jest złoty lew w koronie, umieszczony na czerwonym tle. Dzieci porównywały te symbole, zwracając uwagę na ich różnice i podobieństwa, co pozwoliło im lepiej zrozumieć tożsamość obu krajów. Podczas lekcji uczniowie porównali również m.in. hymny, stolice, atrakcje turystyczne, system oceniania w szkole i sporty.

Pod koniec lekcji uczniowie mieli okazję wykazać swoją kreatywność, wykonując zadania i prace plastyczne związane z tematyką lekcji. Każde dziecko stworzyło swoje własne unikalne dzieło, przedstawiające elementy kultury Polski i Czech.Te prace zostały z dumą zabrane do domu i zaprezentowane rodzicom, co było znakomitą okazją do podzielenia się zdobytą wiedzą i przeżyć z lekcji.

Cała akcja „Dzieci uczą rodziców – poznaj swojego sąsiada” miała na celu promowanie wzajemnego zrozumienia i przyjaźni między dziećmi różnych narodowości. Dzięki takim lekcjom dzieci nie tylko zdobywają nowe informacje, ale także uczą się tolerancji, szacunku i otwartości na innych ludzi i kultury. To niesamowicie ważne, aby młode pokolenie miało świadomość różnorodności naszego świata i umiało czerpać z niej siłę i inspirację.

Print Friendly, PDF & Email