Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Posted by

Gdy ktoś się zrani lub skaleczy sięga do apteczki pierwszej pomocy medycznej, by szybko opatrywać rany, zaklejać plastrem zadrapania lub podać leki uśmierzające ból. A co się dzieje, jeśli mamy do czynienia ze zranieniem emocjonalnym?

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną.

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

W tym celu, uczniowie klasy IV wzięli udział w zajęciach w ramach tego programy prowadzonych przez Panią Pedagog. Program składał się z 10 części tematycznych, które koncentrowały się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

  • APTECZKA SKARBÓW – jak leczyć rany duszy?
  • OPTYMIZM – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!
  • PRZYJAŹŃ – okazuj miłość i przyjaźń!
  • KREATYWNOŚĆ – ucz się całe życie, odkrywaj i wzmacniaj swoje talenty!
  • WYTRWAŁOŚĆ – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!
  • ZDROWIE FIZYCZNE – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!
  • SZCZEROŚĆ – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!
  • ŻYCZLIWOŚĆ – próbuj zrozumieć i wspierać innych!
  • WDZIĘCZNOŚĆ – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!
  • MARZENIA – ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami!

Istotą procesu kształcenia i wychowania jest tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju wszystkich sfer osobowości każdego ucznia, a dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne dziecka mają wpływ na jego motywację do nauki i zwiększenie możliwości poznawczych, co przekłada się również na podniesienie wyników w nauce. Mamy nadzieję, że zajęcia prowadzone w klasie IV pomogły uczniom i wiedzą jak radzić sobie w razie emocjonalnych zranień.

Print Friendly, PDF & Email