Ślubowanie klasy I

Posted by

,,Niedawno Przedszkolaki

Dzisiaj Pierwszaki ”

Jedną z najpiękniejszych tradycji naszej szkoły jest Ślubowanie klasy 1. W roku szkolnym 2023/2024 wydarzenie to połączono z obchodami święta Patrona Szkoły Bł. ks. Jana Balickiego.

W ten październikowy słoneczny dzień na hali szkolnej zabrzmiały doniosłe słowa ślubowania pierwszoklasistów:

„ Ja najmłodszy uczeń Szkoły Podstawowej,

ślubuję na sztandar naszej szkoły,

że będę dobrym Polakiem,

że będę dbał o dobre imię swojej szkoły i klasy.

Będę się uczył w szkole, jak kochać swoją Ojczyznę

i jak dla niej pracować kiedy dorosnę”.

Ślubowanie pierwszoklasistów to wyjątkowy dzień nie tylko dla uczniów, ale również dla ich rodziców.

Nie zabrakło w tym dniu również zaproszonych gości: Pana Wójta Gminy Grybów Jacka Migacza oraz Pani Kierownik Gminnego Centrum Usług Wspólnych Sylwii Pietruch.

Doniosłym momentem uroczystości był także akt pasowania na ucznia kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszoklasiści zostali włączeni do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej.

Postać Patrona towarzyszyła uczniom podczas całej uroczystości. Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez starszych uczniów był pięknym dopełnieniem tego wyjątkowego Święta.

Na zakończenie do wszystkich Pierwszaków popłynął moc życzeń i prezentów. Wspaniała uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Wszystkim uczestnikom uroczystości – rodzicom, zaproszonym gościom, Pani Dyrektor i całej społeczności szkolnej składamy serdeczne podziękowania.

Klasa 1 z wychowawczynią

Zapraszamy również do obejrzenia występu, który znajduje się na naszym szkolnym blogu: KLIK

Print Friendly, PDF & Email