Projekt ,,Już Pływam”

Posted by

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie pn. „Już pływam” w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, mających na celu nabycie podstawowych umiejętności i podstaw prawidłowych technik pływania, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych oraz podniesienie ogólnej sprawności fizycznej naszych uczniów.

W Gminie Grybów projekt realizuje 5 szkół tj. Szkoła Podstawowa w Gródku, Szkoła Podstawowa w Polnej, Szkoła Podstawowa w Wyskitnej, Szkoła Podstawowa w Białej Niżnej oraz Szkoła Podstawowa w Stróżach.

Młode pokolenie zachęcamy do uprawiania sportu, rekreacji i aktywnego, sobotniego spędzania czasu wolnego. Ponadto istotą projektu jest profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, a także zapobieganie zjawiskom uzależnień.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w wysokości 9 380,00 zł. Wartość całego projektu wynosi 19 516,00 zł.

Termin realizacji projektu to okres do 29 grudnia 2023 r.

„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Print Friendly, PDF & Email