Stowarzyszenie Susrum Corda – podziękowania

Posted by

Stowarzyszenie Susrum Corda z ogromną radością i wdzięcznością pragnie wyrazić serdeczne podziękowania Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej za niezwykłe zaangażowanie w inicjatywę „Świąteczne kartki dobroczynne” w trwającym roku szkolnym 2023/24, poprzedzającym Boże Narodzenie. Dzięki pełnemu entuzjazmu i aktywnemu udziałowi szkoły, Stowarzyszenie zyskało wsparcie, które umożliwi dalsze prowadzenie działań na rzecz chorych i niepełnosprawnych Podopiecznych.

Działania podejmowane przez Szkolę Podstawową nie tylko przyczyniły się do stworzenia atmosfery świątecznej radości, lecz także stanowią solidny fundament dla kontynuacji naszej misji. Dzięki hojności i zaangażowaniu społeczności szkolnej, możemy kontynuować nasze wysiłki na rzecz poprawy jakości życia osób chorych i niepełnosprawnych. Wasza aktywność nie tylko podkreśla wartość wspólnoty i solidarności, ale także inspiruje do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego.

Wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz całej społeczności szkolnej składamy serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji naszych celów. Wasza hojność sprawiła, że „Świąteczne kartki dobroczynne” stały się wyjątkową inicjatywą, pełną ciepła i życzliwości, której efekty będą odczuwalne przez Podopiecznych Stowarzyszenie przez długi czas.

Dzięki Waszej dobroci Stowarzyszenie Susrum Corda może kontynuować swoją misję, tworząc różnicę w życiu tych, którzy potrzebują szczególnej troski i wsparcia. Jesteśmy zobowiązani i wdzięczni za Waszą hojność, która jest prawdziwym przejawem ludzkiej solidarności i empatii. Razem tworzymy piękniejszy świat dla wszystkich. Dziękujemy jeszcze raz za Wasze zaangażowanie i życzmy Wam wszystkim radosnych i błogosławionych Świąt oraz pomyślnego Nowego Roku!

Print Friendly, PDF & Email