Dzień Bezpiecznego Internetu

Posted by

Uczniowie naszej szkoły klas IV-VII aktywnie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Cała inicjatywa została zainicjowana i przygotowana przez Panią Pedagog oraz zaangażowanych wychowawców oraz nauczycieli uczestniczących w programie „OSEhero”.

Uczniowie mieli okazję wziąć udział w różnorodnych aktywnościach, które miały na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa w sieci. W ramach zajęć, uczniowie zostali zaproszeni do udziału w grze kahoot, gdzie mogli wykazać się swoją dotychczasową wiedzą na temat Internetu i zasad bezpieczeństwa online.

Dodatkowo, odbyła się prezentacja, w której szczegółowo omówiono kluczowe aspekty bezpiecznego korzystania z Internetu. Wtedy również, podkreślono znaczenie kultury online i uczniom rozdano specjalnie przygotowane ulotki, które zawierały istotne informacje na temat netykiety.

Ponadto, starsi uczniowie mieli okazję pracować w grupach, gdzie wspólnie identyfikowali zagrożenia oraz korzyści związane z korzystaniem z Internetu. Wszystkie udzielone odpowiedzi zostały dokładnie omówione, co pozwoliło uczniom lepiej zrozumieć tematykę.

Na zakończenie, jako podsumowanie działań, uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w konkursie szkolnym pt.: „Jak ciekawie mogę spędzać ferie bez Internetu”, zostali nagrodzeni. Celem konkursu było przekazanie inspiracji dotyczących aktywnego spędzania czasu podczas ferii (które już niedługo rozpoczną), a przede wszystkim podkreślenie pozytywnego wykorzystania Internetu do celów kreatywnych.

Na korytarzach i salach poszczególnych klas można dostrzec interesujące gazetki ścienne, które są specjalnie dedykowane Dniu Bezpiecznego Internetu. Te kolorowe i informatywne materiały nie tylko przyciągają uwagę uczniów, ale również pełnią istotną rolę w edukacji, przekazując cenne wskazówki dotyczące ochrony prywatności, identyfikowania zagrożeń online oraz budowania pozytywnego i odpowiedzialnego zachowania w cyberprzestrzeni.

Cała inicjatywa miała na celu nie tylko edukację dotyczącą bezpiecznego korzystania z Internetu, lecz także promowanie pozytywnych praktyk i kreatywnego wykorzystania dostępnych zasobów online.

Print Friendly, PDF & Email