ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Posted by

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku 26.02.2024 do dnia 14.03.2024 r, będą przyjmowane karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025.

Wypełnione karty należy składać w sekretariacie w godzinach 8.00 – 14.00.

Do pobrania: Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy (PDF)

Kryteria zapisów ucznia do świetlicy szkolnej.
Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci obojga rodziców
pracujących, rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, matek i ojców, wobec których
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do
pracy lub niezdolność do samodzielnego życia, umieszczone w rodzinach zastępczych, z rodzin objętych nadzorem kuratora, rodzin niewydolnych wychowawczo, objętych pomocą GOPS. W przypadku jednoczesnego spełniania kryteriów decyduje kolejność zgłoszeń.

Print Friendly, PDF & Email