Terminy rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2024/2025

Posted by
Szanowny Rodzicu!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej informuje, iż REKRUTACJA do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I w Szkole Podstawowej w Polnej na rok szkolny 2024/25 odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu:

    • Weryfikacja wniosków przez komisję: od 04.03.2024 do 11.03.2024 r.
    • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  (lista będzie na drzwiach szkoły i stronie internetowej Szkoły): 15.03.2024 r.
    • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki w formie pisemnego oświadczenia:  18.03.2024 do 02.04.2024 r. godz. 14:00
    • Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 04.04.2024 r.

Wnioski i deklaracje dostępne są do pobrania powyżej lub w sekretariacie Szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00. Wypełnione deklaracje i wnioski należy dostarczyć do Szkoły osobiście, w nieprzekraczalnym terminie podanym powyżej.

Przypominamy, że Rodzice dzieci, które już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych składają tylko deklarację, natomiast Rodzice dzieci, które nie uczęszczają jeszcze do przedszkola składają wniosek.

Rekrutacja do świetlicy odbędzie się w terminie późniejszym (osobnym ogłoszeniem dyrektora szkoły na przełomie lutego/marca)

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i klasy I określa Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Grybów z dnia 22 stycznia 2024 r. oraz Zarządzenie Nr 3/2023/2024  z dnia 26.01.2024 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej. 

Print Friendly, PDF & Email