Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 zakończona!

Posted by

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej informuje, iż została zakończona rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2024/2025 oraz zwraca się z prośbą do Rodziców dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych o dostarczenie do sekretariatu Szkoły pisemnego oświadczenia o woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Polnej w terminie do 2 kwietnia 2024 r.

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych od 1 września 2024 r.

Oświadczenie woli- oddział przedszkolny

Lista zakwalifikowanych dzieci do świetlicy w roku szkolnym 2024/25

Print Friendly, PDF & Email