Zajęcia edukacyjne- dokumenty do pobrania

  1. Wymaganiach edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania;
  2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3. Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

Edukacja wczesnoszkolna kl. I – III

Ocena wspomagająca w klasach I-III

Język angielski kl. I -_III

Język angielski kl._IV_- VIII

Język niemiecki kl. VII – VIII

Język polski kl. IV – VI

Język polski kl. VII – VIII

Matematyka IV – VIII

WOS

Religia

Fizyka

Informatyka kl. IV – VI

Informatyka VII – VIII

Technika kl. IV – VI

Chemia

Biologia

Geografia

Muzyka

Plastyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Historia

Print Friendly, PDF & Email